Wat hebben we bereikt

De afgelopen jaren heeft sport pride zich ingezet om LHBTQI op de agenda te krijgen en zichtbaarheid te creëren. Alleen dan kunnen we ook echt een verandering te weeg kunnen brengen. 

Het begon met sporters die uit de kast komen, maar nu is het van belang om het verder door te zetten. In de afgelopen jaren hebben we op verschillende wijze al het thema LHBTQI+ op de agenda gezet bij politiek, sportbonden en zichtbaarheid gegeven door verschillende activiteiten.