Sociaal veilige sportomgeving

Waar het echt om gaat is dat iedereen zichzelf mag zijn en voelen binnen de sportwereld. Daar maken wij ons hard voor, of je nou LHBTQI+ bent, een lichamelijke beperking hebt of tot een minderheid behoort. Een veilig sportklimaat gaat verder dan alleen wie je bent, als Sport Pride willen we er zijn voorkomen van discriminatie, pesten zorgen dat LHBTQI+ als kwetsbaren groepen zich thuis voelen. Sporten is van iedereen en voor iedereen. Sport Pride doet dit o.a. door het organiseren en coördineren van activiteiten, het uitwisselen van ervaringen en ideeën en het aanspreekpunt en een gesprekspartner te zijn voor (internationale) overheden, bonden, sportkoepels en organisaties voor LHBTI-sport. Op deze manier vergroten we de acceptatie, zichtbaarheid en toegankelijkheid van LHBTI in de sport.

Sport heeft vaak door hoe we het organiseren een vorm van discriminatie of uitsluiting in zich. Dat geldt met name voor hoe we wedstrijden organiseren. Dat is niet altijd ongewenst of vermijdbaar. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Als je in een bepaald team- of wedstrijdpoule wilt, moet je een bepaald geslacht of leeftijd en soms niveau of gewicht hebben.
  • Als je geen contributie betaalt, mag je geen lid zijn van de vereniging.
  • Als je in een rolstoel zit, kun je niet meedoen met valide volleybal.

Wat ook gebeurd is: 

  • Een kind mag niet bij de club sporten, omdat zijn ouders geen vrijwilligerstaken uitvoeren bij de club.
  • Een moslima kan geen wedstrijden spelen, omdat daarbij een (kort) clubtenue verplicht is.
  • Een jongen met een verstandelijke beperking mag niet met een jongere categorie meedoen, ook al hoort hij daar in alle opzichten veel meer thuis.
  • Een transmeisje mag van haar vereniging niet sporten bij een meisjesteam en zich niet in de meisjeskleedkamer omkleden.
  • Een sporter wil vanwege zijn geloof niet op zondag sporten, maar de competitie waar hij aan wil meedoen, is alleen op zondag.
  • Een mannelijk homopaar wil graag samen dansen, maar de wedstrijd is alleen voor gemengde paren.

Wat kun jij als bestuurder, coach of vertrouwenscontactpersoon doen op het moment dat je wordt geconfronteerd met een melding van discriminatie? En wat kun je doen om het te voorkomen? 
Zorg dat je het onderwerp bespreekbaar maakt, hou een open houding naar degene die aangeeft dat hij of zij gediscrimineerd wordt en voer actief beleid op diversiteit en inclusief sporten. Je vereniging wordt er mooier van! 

Lees verder over:
Discriminatie
Pesten
LHBTQI+
Kwetsbare groepen