Pesten

Sport is het samen spelen en leren, al zijn het individuelen sporten, binnen de sport heb je altijd te maken met anderen.  We willen graag sporten met fairplay en respect! 

Als sport staan we voor samen spelen en voor leren van elkaar. Pesten hoort daar niet bij. Pesten betreft alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel/herhalend karakter. Daarbij proberen één of meerdere personen een ander fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen. De andere persoon kan zich niet verdedigen tegen dit gedrag. Pestgedrag kan heel duidelijk zijn, bijvoorbeeld als iemand specifiek wordt buitengesloten of beledigd, maar het kan ook heel subtiel zijn. Een keer je materiaal in de prullenbak terugvinden kan grappig zijn, maar iedere week alles uit de prullenbak moeten halen, is niet meer leuk. Direct en adequaat op handelen. Elke pestsituatie is wel anders maar daar kun je ook anders of op verschillende manieren aanpakken.