Sportbonden

De Koninklijke Nederlandsche Roeibond is de bond van alle Nederlandse roeiverenigingen. De Nederlandse equipe traint veertien keer per week en is actief op internationale wedstrijden als de Olympische en Paralympische Spelen.

Wedstrijdzwemmen is de grootste tak van sport binnen de KNZB. Wekelijks zijn enkele duizenden zwemmers, zwemsters, trainers en vrijwilligers actief tijdens trainingen en wedstrijden binnen het verenigingsleven.

Het Nederlands Handbal Verbond (NHV), is de koepelorganisatie in Nederland voor de beoefening van de teamsport handbal.

De Koninklijke Nederlandse Atletiekunie (kortweg Atletiekunie) is de sportkoepel voor ruim driehonderd atletiek- en loopsportverenigingen in Nederland. Samen met alle andere Nederlandse sportbonden is zij aangesloten bij het Nederlands Olympisch Comité.

De Skateboard Federatie Nederland (SFN) is de vertegenwoordiging van skateboardend Nederland. Waar SFN eind 2017 transformeerde van stichting naar sportbond, wordt in 2019 het fundament gelegd voor een gezonde organisatie met een Olympische ambitie.

Sportvisserij Nederland is de organisatie die op landelijk niveau de belangen behartigt van sportvissers. De organisatie zorgt ervoor dat sportvissers mogen vissen in een groot deel van de wateren in Nederland. Sportvisserij Nederland is het overkoepelend orgaan van de regionale hengelsportfederaties.

Het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond of kortweg Watersportverbond is het overkoepelende verbond van meer dan 400 watersportverenigingen in Nederland. Dit zijn zeil-, windsurf-, kano- en motorbootverenigingen.