Op de agenda gezet

Politiek, Sport en LHBTQI+

28 maart 2018 

Zijn we samengekomen in de ambstwoning van gemeenten Amsterdam om de sportbonden en de stad zich open te stellen voor lhbtiqers. Alleen samen kunnen we het taboe doorbreken en het onderwerp bespreekbaar maken. Voorzitter Mirjam Preusterink nam de aanwezig mee in wat veilig sportklimaat betekend zo sprak wethouder Simone kuckenheim sprak namens de gemeenten. Monica Visser directeur cricket (voormaling directeur) KNRB vertelde over haar ervaringen in de sport en Boris Dietrich verleden zijn persoonlijke verhaal over LBTQI+ 

Februari 2018

1 febr. 2018 sprak Mirjam op uitnodiging van Dilan Yeşilgöz-Zegerius bij een netwerkbijeenkomst van de VVD over meer zichtbaarheid en acceptatie van LHBTQI+ in de sportwereld. 

Oktober 2017

Voorzitter Mirjam Preusterink sprak in de Tweede Kamer over een veilige(re) sportomgeving voor LHBTI-ers. CDA Kamerlid, Hanke Bruins Slot, ging met Mirjam in gesprek over de inzet voor een veilige(re) sportomgeving voor LHBTI-ers. 

Bruins Slot liet via haar social mediakanalen weten dat wij daarvoor niet alleen op zoek zijn naar de verbinding en dialoog met de politiek, maar ook de samenwerking met bijvoorbeeld sportbonden en NOC NSF. Dit was een mooi werkbezoek aan tweede kamer bij CDA voor meer aandacht voor lhbti in de sport. 

3 maart 2017

Onze voorzitter spreekt in bij ‘Roze Agenda’ Raadsvergadering

Mirjam Preusterink heeft tijdens een ‘Roze Agenda’ Raadsvergadering van de gemeente Amsterdam de noodzaak en behaalde resultaten van Sport Pride commissie mogen toelichten. Mirjam heeft tevens bij de Raad aangegeven dat Sport Pride graag een formele of informele gesprekspartner zou willen worden en ondersteuning zou willen geven aan de uitvoering van de ‘Roze Agenda’ op de diverse thema’s van de gemeente Amsterdam, waarbij wij ons niet uitsluitend op LHBTI kwetsbare groepen richten maar ook als ambassadeurs gericht op integratie binnen de reguliere sport en mainstream bonden.