Missie & Visie

Sporten doen we Samen

Ons doel is om een inclusievere sportwereld te creëren en daarmee o.a het taboe over lhbti in de sport te doorbreken. Dit door samen te werken met sportbonden en gemeente en het verbinden van de juiste (lhbti) vertegenwoordigers uit de sportwereld.

We willen het taboe over lhbti (wat staat voor lesbisch, homo, biseksueel, transgender en intersekse conditie) in de sport  doorbreken en lhbti zichtbaar maken in de sport. 

We doen dit o.a. door het organiseren en coördineren van bijeenkomsten, activiteiten, workshops en cursussen en faciliteren het uitwisselen van ervaringen en ideeën. Als aanspreekpunt en gesprekspartner proberen wij er te zijn voor nationale, maar ook internationale overheden, sportbonden, sportkoepels en kwetsbare groepen zoals de lhbti-sporters. 

Op deze manier willen wij niet alleen langs de zijlijn staan, maar proberen we een inclusieve samenleving te creëren en het taboe te doorbreken. Sporten doen we immers Samen!